چرا تولیدی عادل

این مجموعه بر آن شده است تا برای رفاه حال شهروندان، مدیران، کارمندان و کارگران و … برای همه ی اصناف و کارخانجات به صورت اینترنتی و به عنوان نیاز روز سفارش بپذیرد و در اسرع وقت به مشتریات تحویل نماید.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه